eRekrutacja Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów

Aktualności :
Wymagane dokumenty

 

1. Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem
2. Umowa o naukę - 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury)
5. Odpis dyplomu - dot. studiów II stopnia
6. Kserokopia suplementu do dyplomu - dot. studiów II stopnia
7. Kserokopia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku pań, które zmieniły nazwisko po otrzymaniu dyplomu)
8. 2 podpisane kolorowe zdjecia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni:
                                                   Pekao S.A. IV O. Szczecin
                                          53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
lub indywidualny numer konta otrzymany podczas rejestracji elektronicznej
10. Deklaracja wyboru języka obcego


Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęta.

Zapraszamy do logowania się w systemie eRekrutacja.


Uwaga


UWAGA !!!
Jeżeli nie masz konta, najpierw zarejestruj się w opcji "Zarejestruj konto".

Jeżeli chcesz sprawdzić kierunki, specjalności i warunki studiowania przejdź na "stronę uczelnianą"


Miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do:

                  Centrum Obsługi Studenta                  

ul. Monte Cassino 15 Szczecin 

                                          Tel. 91 424 32 00