eRekrutacja Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów

Aktualności :
Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęła się 15 marca 2020.

Zapraszamy do założenia konta w systemie eRekrutacja.


Uwaga


UWAGA !!!
Jeżeli nie masz konta, najpierw zarejestruj się w opcji "Rejestracja konta i wybór kierunku" w panelu bocznym.

Jeżeli chcesz sprawdzić kierunki, specjalności i warunki studiowania przejdź na "stronę uczelnianą"


Wymagane dokumenty

 Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

1. Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.

2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze.

3. Kserokopia świadectwa dojrzałości.

4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).

5. Odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia.

6. Kserokopia suplementu do dyplomu - dot. studiów II stopnia.

7. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie

dojrzałości lub dyplomie).

8.  2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

Pekao S.A. IV O. Szczecin

53 1240 3930 1111 0000 4229 0746

lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.

10. Deklaracja płatności czesnego.

11. Deklaracja wyboru języka obcego.

 Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2020 r.

 Miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do:

                  Centrum Obsługi Studenta                  

ul. Monte Cassino 15 Szczecin 

                                          Tel. 91 424 32 00